En son içerikler

Kere Okundu

Ölümden Sonra Yaşam Var Mı?

30.10.2016 Tarihinde eklendi
ÖLÜMDEN sonra yaşam var mı? Bu soru tarih boyunca insanların zihnini karıştırdı. Tüm toplumlarda, insanlar yıllarca bu konu üzerinde düşünmüş ve çeşitli inançlar geliştirmişlerdir.
Birçok kişi, insan öldükten sonra “ruhun” yaşamaya devam ettiğine inanır. İnsan öldüğünde içindeki bir şey gerçekten bedenden ayrılır ve yaşamaya devam eder mi? Yaşayan insandaki ruh nedir? Ölünce bu ruha ne oluyor? Tanrı’nın ilhamla yazılmış Sözü olan Mukaddes Kitap bu sorulara doğru ve tatmin edici cevaplar verir.
Ruh Nedir?
Mukaddes Kitapta “ruh” olarak çevrilen sözcükler temelde “soluk” anlamına gelir. Fakat ruh, soluma eyleminden daha geniş bir anlam ifade etmektedir. Örneğin, Mukaddes Kitap yazarı Yakub ‘bedenin ruh olmayınca ölü’ olduğunu belirtir. Dolayısıyla ruhbedene canlılık veren kuvvettir.
Bu canlılık veren kuvvet, sırf soluktan veya akciğerlerde dolaşan havadan ibaret olamaz. Neden? Çünkü solunum durduğunda, yaşam kısa bir süre, The World Book Encyclopedia’ya göre “birkaç dakika” daha vücut hücrelerinde devam eder. Bu nedenle, yeniden canlandırma işlemiyle yaşama döndürme çabaları başarılı olabilir ve bir insandan başka bir insana organ nakli yapılabilir. Fakat vücut hücrelerinde yaşam kıvılcımı bir kez sönünce, yaşama döndürmeye yönelik tüm çabalar artık boşunadır. Ne kadar soluk verilirse verilsin tek bir hücre bile yeniden canlandırılamaz. Öyleyse, ruh, hücrelerin canlılığını koruyan görünmez hayat kuvveti, yaşam kıvılcımıdır. Bu hayat kuvveti solunumla sürdürülür.
Bu ruh sadece insanlarda mı etkindir? Mukaddes Kitap bu konuda doğru bir sonuca varmamıza yardım eder. Hikmetli Kral Süleyman şunları yazdı: “Âdem oğullarının ruhu[nun] yukarıya çıktığını, ve hayvanın ruhu[nun] aşağıya yere indiğini kim biliyor?” Dolayısıyla insanlar gibi hayvanların da bir ruha sahip olduğu söylenmektedir. Bu nasıl olabilir?
Ruh, yani hayat kuvveti bir makine veya alete verilen elektrik akımına benzetilebilir. Gözle görülemeyen elektrik, güç verdiği aletin türüne göre çeşitli işler gerçekleştirmek üzere kullanılabilir. Örneğin, soba ısı üretebilir, bilgisayar bilgiyi işleyebilir ve hesaplama yapabilir, televizyon ses ve görüntü verebilir. Bununla birlikte, elektrik akımı asla, çalıştırdığı aletin özelliklerini edinmez. O sadece bir kuvvet olarak kalır. Benzer şekilde, hayat kuvveti de yaşam verdiği varlıkların tipik özelliklerinin hiçbirini almaz. Onun ne kişiliği ne de düşünme yeteneği vardır. İnsanların da hayvanların da “bir soluğu”, yani ruhu vardır. Bu nedenle, insan öldüğünde bu ruh başka bir âlemde yine ruh olarak varlığını sürdürmeye devam etmez.
Öyleyse, ölülerin durumu nedir? Ve insan öldüğünde ruha ne olur?

Wikipedia açıklaması
Ruh, din ve felsefede, insan varlığının maddi olmayan tarafı ya da özü olarak tanımlanır ve genellikle bireysellikle (zât) eşanlamlı olarak ele alınır. Teolojide ruh kişinin ilahîliğe iştirak eden kısmı olarak tanımlanır ve genellikle bedenin ölümünden sonra kişinin varlığını sürdüren kısmı olarak ele alınır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder